Note to Readers

Please Note: The editor of White Refugee blog is a member of the Ecology of Peace culture.

Summary of Ecology of Peace Radical Honoursty Factual Reality Problem Solving: Poverty, slavery, unemployment, food shortages, food inflation, cost of living increases, urban sprawl, traffic jams, toxic waste, pollution, peak oil, peak water, peak food, peak population, species extinction, loss of biodiversity, peak resources, racial, religious, class, gender resource war conflict, militarized police, psycho-social and cultural conformity pressures on free speech, etc; inter-cultural conflict; legal, political and corporate corruption, etc; are some of the socio-cultural and psycho-political consequences of overpopulation & consumption collision with declining resources.

Ecology of Peace RH factual reality: 1. Earth is not flat; 2. Resources are finite; 3. When humans breed or consume above ecological carrying capacity limits, it results in resource conflict; 4. If individuals, families, tribes, races, religions, and/or nations want to reduce class, racial and/or religious local, national and international resource war conflict; they should cooperate & sign their responsible freedom oaths; to implement Ecology of Peace Scientific and Cultural Law as international law; to require all citizens of all races, religions and nations to breed and consume below ecological carrying capacity limits.

EoP v WiP NWO negotiations are updated at EoP MILED Clerk.

Friday, February 3, 2012

01 Feb 2012: Vlaams Belang: Philip Claeys Organized SA Farm Murder Conference at EU Parliament

01 Feb 2012: Vlaams Belang: Philip Claeys Farm Murder Conference at EU Parliament.

Presentation: Henk van de Graaf of the Tvl Agric. Union & Volksraad Member

"Boere-Afrikaner Volksraad Member, Henk van de Graaf had a very successful meeting with the European Parliament. The meeting was very well attended. Henk submitted a report on SA's farm murders and also informed the EU Parliament regarding the VVK's elections last year for a Volksraad, for Boere-Afrikaners struggle for a Volkstaat" - Abel Malan, Volksraad Member [Boere-Afrikaner Volkstaat]

"Boere-Afrikaner Volksraadslid, Henk van de Graaf het 'n uiters geslaagde besoek afgelê aan die Europese Parlement. Die vergadering is baie goed bygewoon. Henk het 'n voorlegging aangaande plaasmoorde as gruweldaad gedoen en verder ook die vergadering ingelig aangaande die Verkiesing van ons eie Volksraad verlede jaar en die Boere-Afrikaner se stryd om onafhanklikheid." - Abel Malan, Volksraadlid [Boere-Afrikaner Volkstaat]


1,544 White Farmers Murdered in South Africa

Andrew Brons MEP | BNP | Feb 2nd, 2012Racist Murders of White Farmers in South Africa (22:23)
On Wednesday morning we attended a Conference in the European Parliament that was addressed by Henk van de Graaf, the Vice President of Transvaal Farmers’ Union.

He gave a horrifying account of planned and politically-motivated and racially-motivated attacks on Afrikaners’ farms and on the Afrikaners and their families. He gave a vivid and heart-rending account of a farmer, his wife and three year old daughter being tortured to death.

The political motivation of the attacks could not be doubted. An Africa National Congress (ANC) youth leader had popularised the slogans: Kill a Boer; Kill a Farmer and One Boer, One Bullet. Furthermore, during the World Cup in South Africa (when the South African Government was concerned about its image), the killings stopped miraculously but temporarily.

The number of white farmers had halved and the proportion of land owned by Whites had fallen from 50% to 33%. However, the land handed over to the Black population had been neglected and produced little food. The irony is that South Africa had been producing a large food surplus but food production had fallen so much that it was now barely self-sufficient.

When farmers had reported attempted attacks, the police had refused to take any action saying that they had no fuel for their vehicles.

The response of the world media was not dissimilar, although they did not quite plead that they had no ink for their printing presses. It would have more accurate to say that they had no ears capable of hearing accounts of atrocities against Whites and no fingers that could be motivated to type the true story of Post-Apartheid South Africa into their PCs.

Of course, journalists do not think, listen and write in a void. They reflect the limitations of the Political Class of which they are a part. A report, on Emerging Economies, issued in the European Parliament only this week* refers to South Africa as follows:

“South Africa given its record of successful and peaceful transition to democracy and good governance, fostering regional economic integration and supporting national reconciliation across Africa……”

A capacity for self-delusion is not yet compulsory for MEPs but it helps.

» » » » [BNP Ideas]
[FOTOVERSLAG] Vlaams Belang houdt internationale conferentie tegen ‘plaasmoorde’ in Zuid-AfrikaM

1 februari 2012 | Rob Verreycken | Vlaams BelangVlaams Belange: Genocide in Zuid-Afrika 08:52)
(Opgelet, schokkende beelden!) Het aantal slachtoffers van de gruwelijke ‘plaasmoorde’ in Zuid-Afrika, de moorden uitgevoerd op blanken die leven op afgelegen boerderijen, bedraagt al 1554. Die plaasmoorde zijn geen gewone misdaad, maar passen in een context waarbij de ANC-regering om politieke redenen af wil van de vooral blanke boeren; dit is dus een genocide en een misdaad tegen de mensheid. Dat was de schokkende boodschap van Zuid-Afrikaan Henk van de Graaf, ondervoorzitter van de Transvaalse landbouwunie, in het Europees parlement. Meer dan 50 personen woonden de internationale conferentie bij die georganiseerd werd door Philip Claeys (Vlaams Belang). RechtsActueel was er voor u bij.

De golf van anti-blanke racistische ‘plaasmoorde’ in Zuid-Afrika roept steeds meer bekommernis op. In het Europees parlement besloot Philip Claeys (Vlaams Belang) de zaak op de agenda te plaatsen met een schriftelijke verklaring; die werd mee ingediend door Andreas Mölzer van FPÖ en Fiorello Provera van Lega Nord, en intussen reeds door tientallen parlementsleden onderschreven.

Gisteren organiseerde de Europese fractie van het VB een conferentie over de zaak in het Europees parlement te Brussel, met als spreker de Zuid-Afrikaanse gast Henk van de Graaf. Zowat 60 aanwezigen luisterden geboeid naar zijn toelichting; onder hen Europese parlementsleden uit Groot-Brittannië, Italië, Oostenrijk, Vlaanderen en Frankrijk.

Van de Graaf schetste de context van de ‘plaasmoorde’. Zuid-Afrika heeft een vreselijk veiligheidsprobleem, met 44 moorden per dag. De ‘plaasmoorde’ gericht tegen blanke boeren, vaak Afrikaners, zijn echter bijzonder, omdat de politie vaak weigert op te treden: ‘de auto is stuk’ of ‘er is geen benzine in de wagen’ zijn enkele klassieke uitvluchten. Corrupte politiemensen verkopen wapens aan criminelen of nemen zelfs aan overvallen deel. Tegelijk ontmantelt de regering om ideologische redenen de ‘commando’s', een veiligheidsstructuur waarbij boeren, ex-soldaten en gepensioneerden zelf nuttige veiligheidspatrouilles uitvoerden.

De plaasmoorde worden in de hand gewerkt door de sfeer tegen de boeren die door het ANC geschapen wordt. Er worden verhalen verteld over ‘werkvolk dat door de boeren slecht behandeld worden’ – al blijken bewijzen steeds te ontbreken. Boeren worden ook zonder bewijs beschuldigd van misdaden: ‘shoot the Boers, they are rapists’ is een uitspraak van ANC-jongerenleider Malema, die daarvoor wel veroordeeld werd – maar in beroep ging, mét de steun van het ANC. Flagrant aanzetten tot racistische moord is dus voor het ANC OK. Er wordt ook beweerd dat ‘de blanken 80% van het land bezitten’ – terwijl blijkt dat dit in 2001 nog maar 33% was, en sindsdien is blijven afnemen.

De omvang van de plaasmoorde wijst intussen op een genocide. 1554 plaasmoorde kan Henk exact documenteren, maar wellicht is dat cijfer onderschat; er zijn wellicht sinds 1994 al 20.000 Afrikaners omgekomen. Dit jaar alleen al zijn er al 17 doden (op een maand tijd), waarvan 6 door plaasmoorde!

Van de graaf wees op de grote economische impact. Een boerderij is na een plaasmoord soms 8 jaar uit bedrijf. De Zuidafrikaanse boeren behoren tot de beste ter wereld, en slagen erin om in woestijn en semi-woestijn dankzij de ervaring van generaties de voedselvoorziening te verzekeren van 15 miljoen mensen. Net als in Zimbabwe wil de zwarte ANC-regering echter om politieke redenen van de vooral blanke boeren af. Men bepleit de ‘voortgaande interne revolutie’, zonder oog te hebben voor de waarschijnlijke gevolgen: het instorten van de voedselproductie en hongersnood, net als in Zimbabwe…

De Afrikaners doen een oproep aan de wereld om de plaasmoorden, de genocide en het anti-blanke racisme te doen stoppen. Ze hebben daarvoor intussen klacht ingediend bij het Internationale Strafhof in Den Haag wegens misdaden tegen de mensheid. ‘ Wij zullen ons uiterste best doen om dit probleem de volgende maanden en jaren blijvend op de agenda te plaatsen’, zo besloot Europees parlementslid Philip Claeys de conferentie.

» » » » [Vlaams Belang]


No comments:

FLEUR-DE-LIS HUMINT :: F(x) Population Growth x F(x) Declining Resources = F(x) Resource Wars

KaffirLilyRiddle: F(x)population x F(x)consumption = END:CIV
Human Farming: Story of Your Enslavement (13:10)
Unified Quest is the Army Chief of Staff's future study plan designed to examine issues critical to current and future force development... - as the world population grows, increased global competition for affordable finite resources, notably energy and rare earth materials, could fuel regional conflict. - water is the new oil. scarcity will confront regions at an accelerated pace in this decade.
US Army: Population vs. Resource Scarcity Study Plan
Human Farming Management: Fake Left v. Right (02:09)
ARMY STRATEGY FOR THE ENVIRONMENT: Office of Dep. Asst. of the Army Environment, Safety and Occupational Health: Richard Murphy, Asst for Sustainability, 24 October 2006
2006: US Army Strategy for Environment
CIA & Pentagon: Overpopulation & Resource Wars [01] [02]
Peak NNR: Scarcity: Humanity’s Last Chapter: A Comprehensive Analysis of Nonrenewable Natural Resource (NNR) Scarcity’s Consequences, by Chris Clugston
Peak Non-Renewable Resources = END:CIV Scarcity Future
Race 2 Save Planet :: END:CIV Resist of Die (01:42) [Full]

Fair Use Notice...

FAIR USE NOTICE: The Crime of Apartheid blog contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available in our efforts to provide information for research and educational purposes, and advance understanding for the Boer Volkstaat 10/31/16 Theses Petition and Briefing Paper submitted to EU & NATO. We believe this constitutes a 'fair use' of any such copyrighted material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond 'fair use', you must obtain permission from the copyright owner. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Copyright owners who object to the fair use of their copyright news reports, may submit their objections to Crime of Apartheid Blog at: [jmc.pa.tf(at)gmail(dot)com]